Nansensgade 94

Missionshuset i Nansensgade 94


der blev bygget i 1876, tilhører Luthersk Mission. Huset rummer flere faciliteter, bl.a. den store sal, hvor orglet er placeret. Salen er holdt i en arkitektonisk stil, der er præget af enkelhed og elegance, og der er plads til 300-400

mennesker. Vi synes selv, vi har god grund til at være stolte af vores smukke sal og af bygningen i det hele taget.


Husets formål er forkyndelsen af evangeliet, idet man, som navnet Luthersk Mission også

antyder, betoner det lutherske element.

Det går, meget kort og forenklet sagt, ud på, at mennesket er en synder, der har brug for

Guds nåde.

Men på grund af Jesu død på korset er denne nåde frit tilgængelig for enhver, der tager imod den, som man tager imod en gave.


Luthersk Mission bygger på det samme bekendelsesgrundlag som Den Danske Folkekirke, men bevægelsen er en helt fri og uafhængig, demokratisk ledet lægmandsbevægelse, hvor alle udgifter dækkes af frivilligt indsamlede midler.


Der er flere aktiviteter i huset i løbet af ugen, og hovedaktiviteten er det offentlige møde hver søndag kl. 16, hvor der typisk vil være 80-100 mennesker til stede. De udgør et bredt udsnit

af den danske befolkning, ligesom alle aldersgrupper er repræsenterede.


Ved disse møder bliver orglet nogle gange anvendt, andre gange bliver der spillet mere rytmisk præget musik på andre instrumenter, og der er således tale om en stor variation med hensyn til det musikalske udbud.


Enhver er hjertelig velkommen til møderne om søndagen og til aktiviteterne i huset i det hele taget.


Der er flere oplysninger på www.nansengade.dk